«عیدانه کتاب»

 

کلیات طرح
۱. زمان بندی اجرای طرح ۱۵ اسفند ماه لغایت ۱۵ فروردین ماه خواهد بود.
۲. آغاز ثبت نام کتابفروشی‌ها بر روی وب سایت کتاب دات آی آر از ٢٥ بهمن ماه خواهد بود.
۳. کتابفروشی‌های شرکت کننده در طرح می‌بایست دارای پروانه کسب با تاریخ معتبر باشند.
۴. سقف تخفیف برای هر کتابفروشی حداقل ۲۰۰۰۰۰۰۰ریال است.
۵. سقف مجاز خرید برای هر خریدار حداکثر ۱۰۰۰۰۰۰ ریال است.
۶. خریدار می‌تواند در چند نوبت و از چند کتابفروشی عضو طرح عیدانه خرید نماید.
۷. میزان تخفیف کتابهای عمومی ۲۰٪ و کودک و نوجوان ۲۵٪ درصد است.

 شرایط شرکت در طرح
کتابفروشی‌های متقاضی شرکت در طرح عیدانه کتاب، می‌بایست دارای شرایط ذیل بوده و نسبت به رعایت شرایط و ضوابط متعهد شوند. و در صورت عدم رعایت ، خانه کتاب می‌تواند نسبت به غیرفعال نمودن پنل کتابفروشی اقدام نماید.
۱. نظر به مکانیزه بودن طرح، کتابفروشی‌ها می‌بایست مجهز به رایانه بوده و دسترسی کامل به اینترنت داشته باشند.
۲. کتب فروخته شده می‌بایست در سامانه مربوط در سایت کتاب دات آی آر ثبت شود.
۳.ثبت مشخصات کتاب‌های فروخته شده می‌بایست آنلاین و همزمان با فروش آن صورت گیرد.
۴.نصب پوستر طرح عیدانه، در ورودی و محل قابل رویت فضای کتابفروشی تا پایان طرح مذکور الزامی است.
۵. برای استفاده از سیستم، از مرورگر فایرفاکس استفاده نمایید.


تخلف

هر کدام از تخلفات زیر موجب ثبت تخلف و اخطار در پنل کتابفروشی می‌شود و غیرفعال شدن پنل و محروم شدن از ادامه طرح و حتی عدم مشارکت در طرح‌های بعدی خواهد شد. بنابراین کتابفروشان ملزم به رعایت دقیق هرکدام از موارد زیر می‌باشند:
 ۱. ثبت کتاب خارج از زمان خرید تخلف محسوب شده و موجب مسدود شدن درگاه کتابفروشی خواهد بود.
۲. کتابفروشی ملزم به ارایه اطلاعات واقعی خریداران اعم از نام و نام خانوادگی، کد ملی و شماره تلفن همراه بوده و در صورت ارایه دیتای جعلی و ساختگی موجبات مسدود شدن درگاه خود را فراهم خواهد کرد.

۳. کتابفروشی عضو طرح ملزم به نصب پوستر طرح عیدانه در ورودی و محل قابل رویت فضای کتابفروشی تا پایان طرح مذکور است.
۴. کتب آموزشی، کمک آموزشی، نایاب، افست، فاقد شماره شابک و کتاب‌هایی که در سایت خانه کتاب موجود نباشند مشمول طرح مذکور نخواهند بود.
۵. امکان خرید بیش از دو نسخه از یک عنوان برای هرخریدار وجود ندارد.
۶. عدم تطابق اطلاعات کتابها و فروش
۷. تفاوت غیر متعارف قیمت کتاب با قیمت درج شده در فاکتور کتابفروشی مجاز نیست.
۸. عدم تطبیق تعداد کتابهای فروخته شده با تعداد درج شده در فاکتور تخلف محسوب می‌شود.
۹. فروش محصولات غیر از کتاب و ثبت اطلاعات کتاب در فاکتور مجاز نیست.
۱۰. عدم ارائه تخفیف طرح به مشتری مجاز نیست.
۱۱. فروش کتابهای غیر مشمول در طرح و ثبت عناوین دیگر در فاکتور خریدار تخلف محسوب می‌شود.