درباره ما

کتابفروشی مهرگان اصفهان

نام مدیر: محمدرضا فتاحی مارنانی – مسعود فتاحی مارنانی - کوشا فتاحی مارنانی

نشانی: خیابان سید علی خان – جنب مسجد الهادی

سالهای فعالیت : 1359تاکنون

مدیریت کتابفروشی مهرگان از اردیبهشت 1359 تا سال 1372 به عهده آقای محمدرضا فتاحی بوده است و از سال 1373 تا کنون آقای مسعود فتاحی فرزند آقای محمدرضا فتاحی مدیریت آن را به عهده دارد.آقای محمدرضا فتاحی از کارمندان سابق شرکت نفت (کنسرسیوم) بود وسالها در آن سازمان خدمت کردو در سال 1349 در سن پنجاه سالگی به تقاضای شخصی بازنشسته شدو به اصفهان آمد و پس از چندی به عنوان حسابدار برای بررسی حسابهای سازمانهای وابسته به دایره اسقفی کلیسای حضرت لوقا (دبستان کار- دبیرستان رحمت و کتابفروشی مهر آیین) در دایره اسقفی واقع در خیابان عباس آباد مشغول کار شد و پس از چندی مسئولیت امور مالی کتابفروشی مهر آیین به ایشان واگذار شد و مدتی بعد و زمانی که مدیر دانمارکی کتابفروشی مهر آیین قصد داشت ایران راترک کند به پیشنهاد او آقای فتاحی به مدیریت کتابفروشی مهرآیین محسوب شد.

پس از آنکه در سال 1357 هیئت مدیره دایره اسقفی با تغییر کاربری ساختمان کتابفروشی مهر آیین موافقت کردو تصمیم گرفته شد آن کتابخانه تعطیل شود، کتابهای موجود در کتابفروشی به انبار برده شد و بعداز مدتی با موافقت هیئت مدیرهْ دایرهْ اسقفی قسمت عمدهْ کتابها با پنجاه درصد تخفیف به آقای فتاحی فروخته شدو همین کتابها بود که هستهْ اولیهْ کتابهای موجود در کتابفروشی مهرگان را در آغاز کار تشکیل داد.

پس از خرید کتابها وخراب شدن ساختمان کتابفروشی مهرآیین ، کتابفروشی که هنوز مهرآیین نامیده میشد به یکی از مغازه های وابسته به هتل سعدی – در همان خیابان عباس آباد و روبروی کتابفروشی مهرآیین - انتقال داده شد و مدت شش ماه در محل جدید به فعالیت ادامه داد تا سر انجام در اردیبهشت 1359 کتابفروشی مهر آیین به کتابفروشی مهرگان تغییر نام داد و محل آن نیز از خیابان عباس آباد به خیابان سید علی خان – جنب مسجدالهادی منقل گردید.(1)

پس از آن در سال 1373 مدیریت کتابفروشی به آقای مسعود فتاحی فرزند آقای محمدرضا فتاحی  واگذار شد که ایشان به همراه همسر مرحومشان سرکار خانم نبیان کتابفروشی را اداره کردند و کیفیت کار را ارتقا بخشیدند . در این سال ها برخی از رشته های دانشگاهی از کتابفروشی حذف و به جای آن رشته های دیگر از قبیل اقتصاد ، صنایع غذایی و .. اضافه گردید .

در نهایت از سال 1391 و با فوت سرکار خانم نبیان همسر آقای مسعود فتاحی و بازنشستگی خود خواسته آقای مسعود فتاحی مدیریت کتابفروشی به طور کامل در اختیار فرزند ایشان آقای کوشا فتاحی قرار گرفت که تا کنون نیز ادامه دارد . از سال 1391 و از زمان آغاز مدیریت آقای کوشا فتاحی تاکنون نیز کتابفروشی دست خوش تغییرات نوینی گردید که از جمله آن می توان تغییر در طراحی داخلی کتابفروشی ، نصب و راه اندازی سیستم کامپیوتری به جای سیستم فروش سنتی و همچنین طراحی و راه اندازی فروشگاه اینترنتی کتابفروشی مهرگان اشاره کرد . ایشان معتقد به بروز نگه داشت خدمات می باشد و طرح های زیادی نیز در دست اقدام دارد.

(1) منبع : کتاب کتابفروشی ها به خواستاری ایرج افشار و با همکاری عبدالحسین آذرنگ و دیگران و منتشر شده توسط انتشارات خجسته در سال 1387 صفحه 473 و 474